Harcırah Rehberi

Harcırah Rehberi

0 TL

  • Yazar: Hanefi COŞGUN, Selçuk TEKTAŞ
  • ISBN:978-605-80967-8-3
  • Kategori: Hukuk, Kanun Kitapları
  • Baskı Yılı: 2019, Mart
  • Sayfa Sayısı: 704

1954 yılında kabul edilmiş olan Harcırah Kanunu, doğal olarak dönemin koşullarını bünyesinde barındırmaktadır. Türkiye’nin nüfusu; 1954 yılında 24 milyon iken, 2019 yılı itibariyle 82 milyon olmuştur. 1954 yılında motorlu araç sayısı 73.865 iken, 2019 yılı itibariyle bu sayı yaklaşık olarak 23 milyondur. Bu verilere göre; 1954 yılında kişi başına düşen motorlu araç sayısı 0,003 iken, 2019 yılı itibariyle bu oran 0,28’e yükselmiştir.
Üç yıl önceki alışkanlıklarımızın bile farklılaştığı bir ortamda, yaklaşık 65 yıl önce yazılmış bir Kanunla günümüz koşullarının düzenlenmesi, tabiî ki ihtilaflı uygulamaları da beraberinde getirmiştir. Örneğin, hesap yargılaması yapan Sayıştay Daireleri arasında bile aynı konuyla ilgili tezat kararlar bulunmaktadır. Yine aynı şekilde Harcırah Kanununa ilişkin uygulamalarına yön veren Hazine ve Maliye Bakanlığında da durum benzer olup, bu Bakanlığın tezat görüş yazıları vardır.
Bugüne kadar Harcırah Kanunu ile ilgili yazılmış kitapların büyük bir kısmında; yaşanan ihtilaflı hususlar ele alınmamış, genel olarak akademik düzeyde incelemelere odaklanılmıştır. Ayrıca, bu kitaplarda konulardan bağımsız olarak, daha çok madde sıralaması esas alınarak açıklama yapılmıştır.
Bu kitap, yaklaşık 20 yıllık denetim tecrübesiyle harmanlanmış, uygulamayı da içene alan, tamamen uygulamaya yön vermek ve ihtilaflı konularda fikir beyan etmek amacıyla kaleme alınmıştır. Kitapta 374 adet soru eşliğinde konular açıklanmış olup, uygulaması sınırlı olan maddeler kapsam dışında bırakılmıştır. Temel hareket noktası, günümüz koşulları içinde Harcırah Kanunuyla ilgili akla gelen tüm sorulara cevap verme isteği olmuştur.
Kitap, yurtiçi geçici ve sürekli görev, yurtdışı geçici ve sürekli görev temel alınarak hazırlanmış olup, madde sıralamasına bağlı kalınmamıştır. Konu anlatımlarında mümkün olduğunca basit bir dil kullanılmaya özen gösterilmiş ve her konu örneklendirilmiştir.
Kitabın uygulamacılara ve konuyla ilgilenen herkese faydalı olması dileklerimizle…