Eğitim Öğretim Hangi Eğitim? Nasıl Bir Öğretim?

Eğitim Öğretim Hangi Eğitim? Nasıl Bir Öğretim?

50 TL

  • Yazar: Mehmet Niyazi Yavuz
  • ISBN:9786057022721
  • Kategori: Eğitim, Kültür, Birey
  • Baskı Yılı: 2021, Ocak
  • Sayfa Sayısı: 240

EĞİTİM ÖĞRETİM

Hangi eğitim?

Nasıl bir öğretim?

1-Talim ve Terbiye

2-Tedrisat - Maarif ve Mahiyeti

3-Tedris Müesseseleri

4-Kalem ve Kılıç

5-Kisisel Gelişim Meselesi

Kişisel Gelişimin Şahsiyetle Ünsiyeti

Hangi eğitim?

--Klasik Türk-İslam eğitimi (terbiyesi)…

Nasıl bir öğretim

--Terbiye eden;

--Talim ettiren;

--Tebliğ ve tedrise imkan veren klasik öğretim

(talim/tedrisat)…

Sümer’den Mısır’a, Antik Yunan’dan Hind’i Çin’e

insanlık birikimini ihtiva eden, miladi 8-16. asırların

klasik öğretimi…