Eserin;
Yazım kurallarına uygunluğu,

Harf, Kelime hatalarının düzeltilmesi,

Cümle anlatım eksikliği,

Konu, içerik, akış sağlanabilmesi için bazı yönlendirmelerin yapılması,

Eserin ismi, kapak çalışması gibi tüm aşamalarda hizmet sunuyoruz...