İnsan Hangi İnsan? Nasıl Bir İnsan?

İnsan Hangi İnsan? Nasıl Bir İnsan?

50 TL

  • Yazar: Mehmet Niyazi Yavuz
  • ISBN:9786057022707
  • Kategori: İnsan, Eğitim, Kültür,
  • Baskı Yılı: 2021, Ocak
  • Sayfa Sayısı: 288

İNSAN

Hangi insan?

Nasıl bir insan?)

1-Sohbeti Canlı Tutmak

2-Her İnsan Bir Alem (Kimlik)

3-Usul-Edep-Erkan

4-Güç-İktidar-Kösnü

5-Degerli İnsan, Anlamlı Hayat

6-Kadim İnsan-Post Human (Suni Zekanın Ruhsuzluğu)

**

‘Ve Adem’e bütün isimleri öğretti…’ (Bakara 31)

Lisan insana dahildir. İnsan isimlendirir, kavramsallaştırır.

Kelime-kavramlarımız kadar varız, onlardan ibaretiz.

‘Dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır’ der L. Wittgenstein…

İnsan sorar, sorgular, hakikati arar.

Hakikat arayışı ezelden ebede, zerreden kürreye, yerden

göğe namütenahi ameliyedir.

  1. W. Geothe, ‘Üç bin yılın hesabını göremeyen karanlıkta

yolunu bulamaz; günü gününe yasar ancak’ der.

Dil ve tarih. Hafıza ve bilme iştiyakı. Tecessüs ve arayış…

Vakıa her arayan bulamaz, lakin bulanlar arayanlardır…

**

Hangi insan?

-Kadim insan (Modern-postmodern değil; klasik-neoklasik

eksik kalır; ben-İ Adem’den olan Allah’ın kulu ademoğlu)…

Nasıl bir insan?

-Kendini bilen;

-usul, edep, erkan bilen;

-bildiğiyle amel eden,

bilmediği önünde diz çöken

insan…